Nyheter

Triggerpunktakupunktur /dry needling/IMS

Triggerpunkter er blitt beskrevet som en vanlig forklaring til smerter i muskel/skjelettsystemet. Studier fra Storbritannia oppgir at triggerpunkter kan være hovedkilden til smerte hos 35- 80 % av pasientene som oppsøker primærhelsetjenesten på grunn av smerte. Tallene viser at det er stor variasjon, og vi vet ikke om disse estimatene er de samme for pasienter som oppsøker primærhelsetjenesten i Norge. Det skilles gjerne mellom to hovedformer av akupunktur: Klassisk akupunktur og medisinsk akupunktur. I sistnevnte gruppe kommer triggerpunktakupunktur/myofascial behandling/intramuskulær stimulering (IMS)/dry needling – kjært barn har mange navn… I kinesisk medisin kalles det for behandlig av ashipunkter.
Les mer (27.11.2012)

Akupunktørene fikk ikke autorisasjon

Akupunkturforeningen har idag fått brev fra Helse- og omsorgsdepartementet med avgjørelse om autorisasjonen
Les mer (07.07.2014)

Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til helse- og omsorgsministeren

Spørsmål Knut Storberget (A): Hvordan ser helseministeren på spørsmålet om autorisasjon av akupunktører?
Les mer (25.06.2014)

Eksterne nyheter

Flere nyheter
deQi nr 1 2014

I deQi ønsker vi å fremme forståelse for akupunkturens innhold og virkemåte, stimulere til og informere om klinisk praksis, vitenskapelig virksomhet,forskning og fagutvikling. Akupunkturforeningen ønsker gjennom deQi å bidra til en høy faglig og yrkesetisk standard for akupunktører, og bidra til å fremme helsepolitisk debatt.

Bli abonnent | Bli annonsør