Annonsering

Når det gjelder annonsering av produkt/utstyr tar vi kun inn annonser som er relatert til tradisjonell kinesisk medisin.

For annonsering i deQi er annonseprisene:

Sort/hvitt:

1/1 side kr. 4000,-

1/2 side kr. 2500,-

1/4 side kr. 1500,-

Farger:

3.omslagsside kr. 5000.-

Baksiden kr. 6000,-

 


 

Annonseformat:

1/1 side: 170x257

1/2 side: 170x126

1/4 side: 82x126

 

Materiellfrister :

nr.1 - 1.februar

nr.2 - 1.juni

nr.3 - 1.oktober

For henvendelser om annonsering kontakt Heidi Ek, heidi@akupunktur.no

 • Her finner du litt mer info om annonsering

  Klikk på linkene for å laste ned dokumenter

   

  Annonseinfo

   

  Annonselayout