Befolkningens bruk av akupunktur i 2006

Sommeren 2006 gjennomførte Opinion as, på oppdrag fra Akupunkturforeningen, to brukerundersøkelser. En blant befolkningen i Norge og en blant Akupunkturforeningens medlemmer.

I brukerundersøkelsen fra 2006 fremkom blant annet følgende:
Belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke er de vanligste plagene folk søker hjelp hos akupunktør for. Også luftveisproblemer, allergi, hodepine, stress, søvnproblemer, psykiske plager, kvinneplager og fertilitetsproblemer er vanlig å oppsøke akupunktør for.

Det er omtrent dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir at de har fått akupunkturbehandling. Menn går i større grad enn kvinner til akupunktur som følge av akutte lidelser. Menn oppgir også i større grad enn kvinner at akupunktur gjorde dem friske eller bedre.

Et klart flertall oppgir at de opplever bedret helsetilstand etter akupunkturbehandling. Akupunktur ser ut til å ha en positiv effekt på sykefraværet.

Stadig flere oppsøker akupunktør, 28% av befolkningen har fått akupunkturbehandling - mot 10% i 1997.

Mange, hele 70% av den norske befolkningen opplever at det er vanskelig å finne frem til de seriøse aktørene i bransjen.

Akupunktur fungerer i hovedsak som supplement til skolemedisin, og skjer i samråd med lege.

De med høyere utdanning oppgir i større grad enn de med lav utdanning at de har prøvd akupunktur.

Akupunktører nyter stor grad av tillit i befolkningen.

80% mener at akupunktører bør autoriseres.


Resultater fra begge undersøkelsene kan lastes ned her:
Befolkningsundersøkelse 2006