deQI

deQi har som grunnsyn å ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som et eget medisinsk system.

Akupunkturforeningen utgir tidsskriftet deQI. Akupunkturforeningen ønsker med deQi å fremme forståelse for akupunkturens innhold og virkemåte, stimulere til og informere om klinisk praksis, vitenskapelig virksomhet, forskning og fagutvikling. Akupunkturforeningen ønsker med deQI også å bidra til en høy faglig og yrkesetisk standard for akupunktører, og bidra til å fremme helsepolitisk debatt.

deQI utkommer 3 ganger i året. Materialfristene for 2014 er:
nr.1 - 1.februar
nr.2 - 1.juni
nr.3 - 1.oktober

deQI har et opplag på 1000 eksemplar og distribueres ut til foreningens medlemmer, studentmedlemmer og abonnenter.

Redaktør er Hanne Aanensen 

deQI er medlem av Den norske Fagpresses Forening (DNFF).