Akupunktur som smertestillende under fødsel: En randomisert kontrollert studie.

Målet med studien er, ved hjelp av en randomisert kontrollert metode, å se på om akupunktur kan virke smertestillende og avslappende under fødsel. Datainnsamling ble gjennomført mellom mars 2001 og februar 2004 på et universitetssykehus i Danmark med mellom 4500-4800 fødsler årlig. Friske kvinner i fødsel, med et normalt svangerskap og et barn i hodeleie til termin kunne inkluderes. Kvinnene ble informert i svangerskapet om studien. De ble gitt nøytral informasjon om alle smertelindringsmetodene sykehuset kunne tilby for å unngå bias i forhold til favorisering av enkelte metodene. Les mer