Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen aktuelle spørsmål og svar. Vi har gruppert spørsmålene og svarene i fire grupper.

Spørsmål om medlemskap og utdanning

Spørsmål fra pasienter

Spørsmål om offentlig godkjenning, refusjon og moms.

Spørsmål fra medlemmer