Finn din akupunktør

Det viktigste når man skal velge akupunktør, er å gå til noen som er godt utdannet innen både akupunktur og medisin. Alle akupunktører som er organisert i Akupunkturforeningen har lang utdannelse innen både akupunktur og vestlig medisin. For din egen sikkerhet, velg en "skikkelig" akupunktør.

Finn din lokale akupunktør!
Kjenner du navnet på en akupunktør, men ikke hvor vedkommende holder til, kan du søke på navn. Kommer ikke navnet opp, betyr det at vedkommende ikke er medlem av Akupunkturforeningen.

Ønsker du å finne en akupunktør i nærheten av deg, søker du på fylke (område). Etter at du har valgt fylke, kan du videre velge kommune/område (bydel i Oslo). Ved å klikke på det lille konvolutt-symbolet ved siden av navnet, kommer du rett til e-post. Navn med rød tekst er aktive linker til akupunktørens hjemmesider.

Hvis du trenger mer informasjon om akupunktører med spesialisering og videreutdanning, kan du henvende deg til Akupunkturforeningen.

Noen av medlemmene er  kandidatmedlemmer. Kandidatmedlemmene har gjennomført og bestått akupunkturutdanningen og kan derfor praktisere, og er i gang med å sluttføre sin medisinske utdanning.

Søk