Befolkningens bruk av akupunktur i 2012

Opinion Perduco gjennomførte i august 2012, på oppdrag fra Akupunkturforeningen, en brukerundersøkelse blant befolkningen i Norge.


I brukerundersøkelsen fremkom blant annet følgende:


28 % har oppsøkt akupunktør i løpet av det siste året.

Flest oppgir at de fikk behandling for nakkeproblemer, men også betennelse i sener og muskler, ryggsmerter/isjias, hodepine/migrene, astma, allergi, bihuler og luftveisinfeksjoner er lidelser der akupunktør oppsøkes.

53 % oppgir at de ble bedre eller helt frisk som følge av behandlingen for den siste lidelsen.

De fleste som får behandling har en kronisk sykdom.

Nær halvparten av de spurte tror at akupunktur er godkjent (autorisasjon).

Over halvparten oppgir at akupunkturutdanningsnivået spiller en rolle i valget av akupunktør. 43 % tror akupunktører har høyskoleutdanning.


Resultater fra undersøkelsen kan lastes ned her:
Brukerundersøkelse 2012