Akupunkturforeningens kurs:

Etter- og viderutdanningsutvalget (EVU) arrangerer kontinuerlig kurs og etterutdanning innen tradisjonell kinesisk medisin for Akupunkturforeningens medlemmer. Vi ønsker å tilby kurs innenfor tema og områder som er aktuelle for en akupunktørs praksis, og holder oss kontinuerlig oppdatert på det som skjer innenfor vårt fagområde, både nasjonalt og internasjonalt. EVU ønsker å tilby kurs med forelesere av høy kvalitet, som innehar solid faglig kunnskap og kompetanse. Samtidig gjøre det mulig for Akupunkturforeningens medlemmer å møtes i både faglig og sosiale omgivelser.

Har du et ønske om kurs eller kurstema, gi oss tilbakemelding!

Mindfulness kurs for akupunktører med Jorunn Krokeide, 19. og 20. september 2015

Forskningskurs med NAFKAM, 3. desember 2015

Modul 3 Kurs i behandling av smerter Dry needling/IMS/triggerpunktsbehandling, 13.-15. november 2015

Mediekurs med Katrine Adair, 9. januar 2016

Terapeuten som verktøy - hvordan bli en bedre akupunktør? Cultivating the Practitioner – developing one’s skills in perception and understanding when needling, Steven Birch. Kurset er flyttet til 2016.