Verdens Blodgiverdag 14. juni

Regelverket angående akupunktur og blodgiving har blitt uhensiktsmessig strengt uten at dette gir noen sikkerhetsgevinst for pasientene. Blodbankene er enige i dette. Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har et annet syn. Nå må politikerne bidra til at HOD endrer mening!

I 2014 ble det innført et EU direktiv som førte til en karantene for blodgivere på 6 mnd. etter akupunkturbehandling hos akupunktører som ikke er autorisert helsepersonell. Hvis blodgiveren går til en akupunktør som er helsepersonell med et helgekurs i akupunktur gjelder ikke denne regelen. Altså kan vedkommende gi blod samme dag.

«Halvparten av våre medlemmer er helsepersonell, og resterende halvpart er like dyktige akupunktører og har like mange offentlig godkjente studiepoeng (240sp) som helsepersonell. De har god opplæring i smittevern og obligatorisk hygienekurs. Før regelen ble innført kunne pasientene gi blod uten å gå i karantene dersom akupunktøren var medlem av Akupunkturforeningen.
Vi stiller fortsatt de samme strenge kravene til våre medlemmer om å kun benytte sterile engangsnåler. I dag mister Blodbankene ca 5 blodgivere per uke pga innføringen av regelen. Både Blodbankene og Akupunkturforeningen ønsker den gamle ordningen tilbake hvor de har egne lister over våre medlemmer, slik at vedkommende kan fortsette å være blodgiver uten karantene», sier Mona Solberg styremedlem i Akupunkturforeningen.

Guri Holden fra Oslo har gått til akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen og vært blodgiver i alle år inntil regelen ble innført i 2014. Hun valgte deretter å fortsette å gå til akupunktøren som er medlem av Akupunkturforeningen blant annet for sin egen pasientsikkerhet, framfor å gi blod. Dette synes hun er trist, at hun nå må velge mellom å prioritere sin egen helse framfor andres som trenger blod. Hun kunne gjort begge deler. Guri Holden, som så mange andre, håper at den gamle ordningen med at man kan skrive under et skjema fra blodbanken, om at akupunktøren de bruker er medlem av Akupunkturforeningen, kommer tilbake. Bruk av engangsnåler og gode hygieneregler er et krav Akupunkturforeningen fortsatt stiller til alle sine medlemmer.